Ik machtig de penningmeester van VC De Hilver om jaarlijks het lidmaatschapsgeld (horende bij het gekozen lidmaatschap) af te schrijven van zijn of haar bank- / girorekeningnr.:

IBAN Nummer:

Ik behoud mij het recht voor om binnen dertig dagen de afschrijving ongedaan te maken.

z