Beachvolley bij VC de Hilver

 Info seizoen 2018

Vanaf 7 mei 2018 starten we met de trainingen, interne competitie en recreatief spelen op onze beachvelden in Haghorst.

 

Junior lid

De jeugdleden worden opgedeeld in 2 leeftijdscategorieën: Jeugd < 12 jaar en Jeugd > 12 jaar.

We hebben 2 trainingsavonden voor de Jeugd <12 jaar. Je kunt je opgeven voor de maandag en woensdag avond of voor de dinsdag en donderdagavond. We introduceren ook 2 trainings-lidmaatschappen: Hele seizoen en Half seizoen. Het Half seizoen loopt vanaf de start van het seizoen tot de bouwvak. Het Half seizoen is bedoelt voor leden die in augustus/september moeten starten met een andere sport. De Jeugd > 12 jaar traint op maandag en woensdagavond. Zie ook het onderstaande schema.

Dit seizoen starten we met de interne competitie voor de jeugd. We organiseren op 3 woensdagavonden, in plaats van de training, een competitieavond (zie voor de data het bijgesloten schema). Je kunt met een vriendje of vriendinnetje zelf een team samenstellen (mag ook gemixt, team 2 personen) en een leuke naam en outfit voor jullie team verzinnen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de leeftijd per team maken we dan een competitie indeling. Mocht je niet zelf een team kunnen samenstellen dan kun je je ook individueel opgeven voor de interne competitie. Dan proberen wij alsnog teams samen te stellen. Wie weet wordt jouw team dit jaar de Beachkampioen!

Senioren

Voor de senioren hebben we komend seizoen 3 lidmaatschapsvormen:

Senior trainingslid

Deze lidmaatschapsvorm blijft hetzelfde als vorig jaar. Je kunt deelnemen aan de training en interne competitie. En daarnaast mag je op de beschikbare tijdstippen vrij beachen.

Senior competitielid

De interne competitie gaan we komend seizoen organiseren op basis van het mixed hussel-systeem (heren en dames teams spelen tegen elkaar). Op dinsdagavond kun je vanaf 19:30 uur deelnemen met je team. Op donderdagavond start de interne competitie om 20:00 uur. De wedstrijdjes worden iedere avond  op basis van niveau ingedeeld. Wil je meedoen met de interne competitie, dan kun je jouw team (min 2 spelers) opgegeven door het inschrijfformulier in te vullen. Op dinsdag en donderdagavond is de kantine van EDN geopend (met uitzondering van de maanden juli en augustus) en kun je met elkaar gezellig een drankje drinken.

Senior recreant

Naast het trainings en competitie lidmaatschap introduceren we het recreant lidmaatschap. Je kunt dan zelf met een groepje vrij beachen op de tijdstippen waar vrij spelen in het weekoverzicht staat. Op deze tijdstippen is het motto ‘Gezellig met elkaar een partijtje te spelen’. Je kunt via het mailadres aangeven op welk tijdstip je met je groepje wilt spelen.

Als je lid wil worden, vragen we jullie om het bijgesloten inschrijfformulier (ondertekend) in te  leveren bij de ledenadministratie t.a.v. Jos Bruurs, Jan de Vriesstraat 13, 5087 LP Diessen.  Je kunt het inschrijfformulier ook ondertekend inscannen en sturen naar: info@vcdehilver.nl

Lidmaatschapsvormen in 2018

Vanaf 2018 (vanaf 7 mei – 1 oktober, m.u.v. de bouwvak) kun je op 4 manieren lid zijn:

Junior trainingslid: Dit lidmaatschap kost € 60,- voor een heel seizoen en € 35,- voor een half seizoen. Je mag dan deelnemen aan de trainingen en de interne competitie. Een jeugdlid is op de peildatum van 1 januari van het lopende jaar nog géén 18 jaar. Daarnaast mag je vrij beachen.

Senior trainingslid: Dit lidmaatschap kost € 90,-. Je mag dan deelnemen aan de trainingen en een eigen team opgeven voor de interne competitie. Daarnaast mag je vrij beachen.

Senior competitielid: Dit lidmaatschap kost € 40,-. Je mag dan vrij beachen of een eigen team opgeven voor de interne competitie.

Senior recreant: Dit lidmaatschap kost € 25,-. Je mag dan vrij beachen (of beachvoetballen) met je eigen team op de tijdstippen dat de velden beschikbaar zijn voor recreanten. Je moet zelf zorgen voor een beachbal.

Je lidmaatschap loopt automatisch door. Je kunt je lidmaatschap schriftelijk opzeggen (uiterlijk op 1 maart van ieder kalenderjaar) door een mail te sturen naar info@vcdehilver.nl

Info

Voor info, kun je een mail sturen naar: info@vcdehilver.nl